DR VAN DE VELDE IS AFWEZIG VANAF DINSDAG 12 FEBRUARI OM 12 U TOT ZONDAG 17 FEBRUARI

DR KAVALEVICH DOET ALLE VRIJE RAADPLEGINGEN EN AFSPRAKEN IN DE GULDENSPORENSTRAAT 2

OP DINSDAG(AVOND)- EN OP WOENSDAG EN DONDERDAG EN VRIJDAG!